Çağrı Merkezi: 444 0 626

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Özboyacı Altın A.Ş. (Özboyacı”) ile https://www.ozboyaci.com.tr’ye (Websitesi”) giriş yapan ve/veya üye olan kullanıcı arasında, kullanıcı'nın websitesi'ni kullanmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Kullanıcı, websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve ayrıca websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranacağını kabul ve beyan eder.

 

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Websitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Özboyacı Altın’a aittir.

18 yaşından küçük kişiler, www.ozboyaci.com adresinden online alışveriş yapamazlar. Kullanıcı, siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul eder. 

www.ozboyaci.com  adresi üzerinden tüketicilere sadece kişisel tüketim amacına yönelik olarak ürün satışı yapılmakta olup, hiçbir şekilde toplu satış gerçekleştirilmemektedir. Kullanıcı da, www.ozboyaci.com üzerinden yapmış olduğu alışverişin kişisel kullanıma yönelik bir alışveriş olduğu kabul eder.

www.ozboyaci.com adresi üzerinden alışveriş yapmak için kullanıcılar, sisteme üye olmak zorunda değildir. Üyelik, kullanıcıya çeşitli avantajlardan yararlanabilme, alışverişlerinizi daha da hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilme gibi faydalar sağlamaktadır.

www.ozboyaci.com adresinde satışa sunulan tüm ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları, yalnızca www.ozboyaci.com adresi üzerinden yapılan satışlarda geçerli olup Özboyacı Altın mağazalarından yapılan satışlarda geçerli değildir.

Özboyacı Altın, www.ozboyaci.com adresinde satışa sunduğu ürünlerin hepsinin stoğunu tutmamaktadır. Sipariş edilen ürünler, gerekli görüldüğü durumlarda tedarik edilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Bu durumda siparişi veren kişi, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgilendirilir ve tahsil edilen ücreti iade edilir.

Özboyacı Altın, dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu olmayıp hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

İşbu internet sitesinden Özboyacı Altın'ın sahibi olmadığı internet site/sitelerine bağlantı verilmesi halinde Özboyacı'nın iş bu site/sitelerin içerikleri ve/veya içerdikleri bağlantılardan hiçbir hal ve surette hukukî/idarî/cezaî ve başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu sitelere giriş halinde doğabilecek tüm risk tamamen kullanıcıya aittir.

Özboyacı’nın her ne sebeple olursa olsun kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinmesi, kaybolması, işlemde gecikme yaşanması, bilgisayar virüsü kapılması, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, hırsızlık, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu risklerden kaçınmak amacıyla gerekli önlemlerin alınması, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Kullanıcı, üyelik ile birlikte sahip olduğu kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin güvenliğinden sorumludur. Kullanıcının buna aykırı hareketinden kaynaklanan her türlü zarardan kullanıcı sorumlu bulunmakta olup bu tür kullanımlardan kaynaklanan her türlü hukukî/idarî/cezaî sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Özboyacı, kendi takdirine bağlı olarak www.ozboyaci.com adresi aracılığıyla sunulan hizmetleri dilediği zamanda ve şekilde değiştirebilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın www.ozboyaci.com adresini kullanım imkanlarının herhangi bir şekilde kısıtlanmış veya sona ermiş olması, kullanıcıya herhangi bir talep hakkı vermez.

Kullanıcının Özboyacı ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından Özboyacı hiçbir hal ve surette sorumlu tutulamaz.

www.ozboyaci.com adresinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kişisel görüşleri olup görüş sahibini bağlar. Özboyacı’nın kullanıcı tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

www.ozboyaci.com adresinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve websitesi’nin sunumu, her türlü Fikri Mülkiyet Hakkı Özboyacı Altın A.Ş.  mülkiyetindedir. www.ozboyaci.com adresindeki bilgilerin ya da www.ozboyaci.com adresi sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software kodları ile html kodu ve diğer kodlar websitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcılar, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan websitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Özboyacı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Özboyacı hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Özboyacı hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 

KİŞİSEL VERİLERİİŞLENMESİ VE AKTARILMASI

www.ozboyaci.com adresini ziyaret ettiğinizde, web sitemizden mal veya hizmet aldığınızda veya web sitemize üye olduğunuzda paylaşmanız suretiyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan Şirketimiz ÖZBOYACI ALTIN A.Ş. tarafından, şirketimizden aldığınız ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, bilgi güvenliğinin sağlanması, ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması, web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, tarafınıza dergi ve tanıtıcı broşür gönderilmesi, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kampanyalarımızdan sizlerin haberdar edilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlara, onay vermeniz halinde tarafınıza gönderilecek olan ticari elektronik iletilerin size ulaştırılması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü parti iş ortaklarımıza yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak "Veri Sorumlusu" olan şirketimize başvurarak, kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak şirketimizin, Sahibiata Mah. Tevfikiye cad. No:3/B Konya adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz

Kullanıcı, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme hükümlerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve belirtilen tüm şekil, amaç ve nedenlere binaen kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına özgür iradesiyle ve açık bir şekilde onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

SON HÜKÜMLER

Özboyacı, www.ozboyaci.com ve bulunması halinde uzantılarında yayınlanan fiyatları, görselleri, özellikleri, site kullanım koşullarını ve tüm diğer bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden düzenleme ve gerekli olması halinde yayına son verme ve durdurma hakkına sahiptir. Sitede ve/veya uzantılarında değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup kullanıcı tarafından siteye girilmesi ve/veya sitenin kullanılması ile iş bu değişiklikler kabul edilmiş sayılacaktır. Özboyacı, işbu kullanma şartlarını istediği zaman ve gerekli görmesi halinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

EKLER

Dönem dönem Özboyacı tarafından websitesinde Kullanıcı ilişkileri ile Özboyacı’nın mal ve hizmetlerine ilişkin olarak yayınlarak kullanıcılara duyurulan çeşitli metinler ile halihazırda websitesinde yayınlanmakta olan aşağıdaki metinler işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafı olan her kullanıcı, aşağıdaki metinleri eksiksiz bir şekilde okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.

-          KİŞİSEL VERİLERİİŞLENMESİ VE AKTARILMASI BİLGİLENDİRME METNİ

-          İade ve Değişim Prosedürleri Metni

-          Teslimat Süreci Metni

 

YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi, internet sitesinde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girer.